• info@siliconenleed.nl

Tagarchief siliconen

259 meldingen (RIVM)

In 2023 deden 295 mensen een melding van 1 of meerdere vermoede bijwerkingen van een implantaat. Zij deden deze meldingen bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM.

Verreweg de meeste meldingen (72%) gingen net als eerdere jaren over borstimplantaten, op ruime afstand gevolgd door meldingen over koperspiraaltjes (18%). De blijvende media-aandacht voor borstimplantaten is hier één van de mogelijke verklaringen voor. Daarnaast publiceerde het MEBI vorig jaar een overzicht van de meldingen over borstimplantaten die zij in de 5 jaar dat het MEBI bestaat heeft ontvangen. De overige meldingen in 2023 gingen bijvoorbeeld over heupprotheses, tand-/kaakimplantaten, liesbreukmatjes, bekkenbodemmatjes en sterilisatieveertjes.

Meeste meldingen door burgers

Zowel burgers als zorgverleners kunnen via een online formulier een melding doen bij het MEBI. Net als eerdere jaren deden burgers (282 meldingen) dat in 2023 veel vaker dan zorgverleners (13 meldingen). Het MEBI ontvangt graag naast meldingen van burgers, ook meldingen van zorgverleners. Zij kunnen vanuit hun deskundigheid extra waarde aan een melding toevoegen. 

Melden bij het MEBI is belangrijk

Het is belangrijk dat implantaten veilig zijn. Melden bij het MEBI kan daarbij helpen. Als er veel of bijzondere gezondheidsklachten worden gemeld, kan het MEBI een mogelijke relatie tussen implantaten en klachten vroegtijdig signaleren en zorgverleners, patiënten en de overheid daarover informeren.

bron: RIVM.nl

Oproep: interview

Woon jij in Limburg en heb jij nog niet zo lang geleden een implantaatwissel ondergaan van siliconen naar zoutwaterimplantaten? Of heb jij jouw met siliconen gevulde implantaten laten verwijderen?

En… voel jij je beter? merk je verschil?

1Limburg wil jou dan graag interviewen hierover.

Stuur jouw gegevens naar info@siliconenleed.nl

m.m.v. het siliconenlek

Rechtzaak

Begin december was het zover: we hebben de dagvaarding in de Siliconenzaak uitgebracht.

Dat ging niet stilletjes. Radar wijdde er een uitzending en een artikel aan. Ook NRC heeft erover geschreven. Advocaat Jantina Hiemstra vertelde over de zaak in het journaal op NPO Radio 1. En in Margriet stond een interview met Marjon, die tot twee keer aan toe zonder het te weten gevaarlijke borstimplantaten heeft gekregen. RTL Nieuws sprak met Riet, die na haar borstamputatie vanwege kanker opnieuw kanker kreeg van haar Allergan implantaten. De Siliconenzaak is ook belicht in onder andere AD, het Noordhollands DagbladLinda en Opzij.

Kijk hier de uitzending van Radar terug.

En er is al goed nieuws: Bergman Clinics heeft ons ervan verzekerd dat zij de overeenkomsten van Allergan niet meer zullen aanbieden aan patiënten. Eerder hebben wij Bergman Clinics aansprakelijk gesteld omdat zij overeenkomsten van Allergan aan vrouwen gaven die hen afstand lieten doen van hun rechten om schadevergoeding te eisen. Dit mag niet en dit hebben we Bergman laten weten met de aansprakelijkstelling. Dit is een belangrijke stap in de Siliconenzaak.

Aanmelden

Aanmelden voor de Siliconenzaak kan nog steeds via deze website. Bureau Clara Wichmann roept betrokkenen op zich voor 31 maart 2023 aan te melden via www.siliconenzaak.nl

bron: https://siliconenzaak.nl/over-ons/

Veiligheid borstimplantaten

Er zijn nog altijd grote zorgen over de veiligheid van medische hulpmiddelen, zoals borstimplantaten. De PvdA eist nu een onafhankelijk onderzoek dat moet bepalen of deze implantaten wel terecht worden toegelaten op de Nederlandse markt.

“We horen te veel, te vaak, te ernstige, te heftige klachten naar aanleiding van implantaten,” stelt Liliane Ploumen, Tweede Kamerlid voor de PvdA. “Ik vind dat je best kan zeggen dat de veiligheid van implantaten in het geding is.” Ploumen wil dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid de toelatingsprocedures van dit soort medische hulpmiddelen gaat doorlichten.

Invloed van commerciële bedrijven

Ook wil ze dat de toelating en beoordeling van deze producten in de toekomst bij een onafhankelijke overheidsinstantie komt te liggen, zoals dat ook het geval is voor medicijnen.

Het toelaten gaat nu niet goed: de beoordeling van medische hulpmiddelen ligt bij commerciële bedrijven. “Dat is ingewikkeld. Wordt er wel voldoende gekeken naar de informatie die beschikbaar is, als deze bedrijven dit zelf mogen aandragen? Als we een onafhankelijk orgaan hebben voor medicijnen, waarom kan dat dan ook niet voor implantaten?”, vraagt Ploumen zich af.

The Implant Files

2 jaar geleden blijkt dat implantaten veel minder veilig zijn dan altijd werd gedacht. Onder de naam ‘The Implant Files’ publiceren meer dan 250 journalisten een groot gezamenlijk onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van implantaten en andere medische hulpmiddelen, zoals pacemakers, kunstheupen en siliconen borstimplantaten.

Namens Nederland zijn dagblad Trouw en het AVROTROS-programma Radar vanaf het begin betrokken. Zij ontdekken dat achter dit alles een schimmige wereld schuilgaat, waar een ernstig gebrek aan toezicht is en waar incidenten niet worden gemeld.

Nieuwe wet gaat niet ver genoeg

Naar aanleiding van de onthullingen van The Implant Files is inmiddels een nieuwe wet aangenomen door het kabinet. Daarin zijn strengere regels opgesteld voor de instanties die beslissen over toelating van de implantaten tot de markt.

Toch gaat dit volgens Ploumen nog lang niet ver genoeg. Ze stoort zich aan het feit dat de toelatingsinstanties in commerciële handen blijven: “Er is blijkbaar een sterke lobby van de implantatenindustrie en de overheid laat daar veel te veel de oren naar hangen”.

 

bekijk hier de uitzending van EenVandaag van 25 november 2019

 

 

Boek

Silconenlek

‘Het Siliconenlek.’

In dit boek brengt auteur Don Croonenberg voor het eerst partijen samen die elkaar eerder voor de rechtbank tegenkwamen. Zes vrouwen doen als ervaringsdeskundigen verhaal over hun gevecht om erkenning en serieus genomen te worden. De pijn en misère die ze doormaken zijn af en toe met geen pen te beschrijven. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), medisch onderzoekers, een toxicoloog, chirurgen, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie en het Meldpunt SVS voor getroffen vrouwen geven in het boek hun visie op de huidige situatie en de toekomst.

Er woedt al bijna 60 jaar discussie over de veiligheid van siliconen borstimplantaten. In de Verenigde Staten en Europa deden zich forse schandalen voor – met fraude, faillissementen, gevangenisstraffen en vele ernstig ziek geworden vrouwen. Tot op de dag van vandaag is er controverse over siliconen en de oorzaken van de zeer ernstige gezondheidsklachten waar vrouwen en mannen mee te maken kunnen krijgen.

ISBN 9789492419439