• info@siliconenleed.nl

Implantaat registratie

Landelijk Implantaten Register (LIR) =verplichte registratie

Implantaten hebben een bepaalde levensduur. Binnen deze levensduur kunnen zich onvolkomenheden voordoen die een gevaar kunnen vormen voor mensen die een dergelijk implantaat hebben. Om alle niet naar behoren functionerende implantaten te kunnen traceren is het van belang om op een snelle en efficiënte manier te werk te gaan. Om hierin te voorzien is een gezamenlijke registratie noodzakelijk. Vanuit het ministerie van VWS is de opdracht om een Landelijk Implantaten Register (LIR) te ontwikkelen.

Op 1 januari 2019 is een wetswijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking gestreden. Het is sindsdien wettelijk verplicht voor zorgverleners om implantaatgegevens van patiënten te registreren, mee te geven aan de patiënt en op uniforme wijze aan te bieden aan het LIR. Deze gegevens moeten op een dusdanige manier geregistreerd worden dat het implantaat kan worden herleid (traceren) tot een patiënt.

Dutch Breast Implant Registry (DBIR)= niet verplicht, maar DBIR registreert weer in LIR

DBIR staat voor Dutch Breast Implant Registry en registreert de toepassing van borstimplantaten en de resultaten van borstoperaties waarbij borstimplantaten worden gebruikt door plastisch chirurgen. De DBIR is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie en is zowel een implantatenregister als een kwaliteitsmeetsysteem (registratie).

  • DBIR is een unieke kwaliteitsregistratie, die naast de kwaliteit en uitkomsten van de operatie, ook de kwaliteit en traceerbaarheid van implantaten analyseert.
  • De DBIR bestaat sinds april 2018 drie jaar en inmiddels is er kwaliteitsinformatie verzameld over ruim 18.000 patiënten, 20.000 operaties en 38.000 implantaten.
  • Als patiënt kunt u controleren of uw implantaat door uw plastisch chirurg in DBIR geregistreerd is via www.implantaatcheck.nl.