• info@siliconenleed.nl

Maandelijks archief 22 april 2024

259 meldingen (RIVM)

In 2023 deden 295 mensen een melding van 1 of meerdere vermoede bijwerkingen van een implantaat. Zij deden deze meldingen bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM.

Verreweg de meeste meldingen (72%) gingen net als eerdere jaren over borstimplantaten, op ruime afstand gevolgd door meldingen over koperspiraaltjes (18%). De blijvende media-aandacht voor borstimplantaten is hier één van de mogelijke verklaringen voor. Daarnaast publiceerde het MEBI vorig jaar een overzicht van de meldingen over borstimplantaten die zij in de 5 jaar dat het MEBI bestaat heeft ontvangen. De overige meldingen in 2023 gingen bijvoorbeeld over heupprotheses, tand-/kaakimplantaten, liesbreukmatjes, bekkenbodemmatjes en sterilisatieveertjes.

Meeste meldingen door burgers

Zowel burgers als zorgverleners kunnen via een online formulier een melding doen bij het MEBI. Net als eerdere jaren deden burgers (282 meldingen) dat in 2023 veel vaker dan zorgverleners (13 meldingen). Het MEBI ontvangt graag naast meldingen van burgers, ook meldingen van zorgverleners. Zij kunnen vanuit hun deskundigheid extra waarde aan een melding toevoegen. 

Melden bij het MEBI is belangrijk

Het is belangrijk dat implantaten veilig zijn. Melden bij het MEBI kan daarbij helpen. Als er veel of bijzondere gezondheidsklachten worden gemeld, kan het MEBI een mogelijke relatie tussen implantaten en klachten vroegtijdig signaleren en zorgverleners, patiënten en de overheid daarover informeren.

bron: RIVM.nl