• info@siliconenleed.nl

Wist u dit

Wist u dit?

In Nederland is het de morele en zelfs wettelijke plicht van iedere Plastisch Chirurg om u op alle risico’s en bijwerkingen te wijzen. Bovendien acht de Commissie ‘Siliconen implantaten’ van de Gezondheidsraad het nodig dat vrouwen geïnformeerd worden over de alternatieven voor de siliconen borstimplantaten, zoals de Monobloc® CMC Hydrogel.

Desondanks worden de Monobloc® Hydrogel  CMC borstimplantaten helaas veelal onderbelicht.

VEILIGE BORSTIMPLANTATEN GENEGEERD?

Ziekenhuizen en privéklinieken hebben vaak prijsafspraken met fabrikanten van siliconen borstimplantaten of ze hebben een voorraad van 1 bepaald merk en daar is op zich niets mis mee. ECHTER hierdoor wordt veelal de optie voor een borstimplantaat met een alternatieve en veilige vulling helaas over het hoofd gezien. Daarnaast komt het nog wel eens voor dat men de veilige Monobloc®CMC Hydrogel prothese verwart met de inferieure protheses van andere fabrikanten (zij gebruikten eveneens de term: Hydrogel) die in het verleden van de markt zijn gehaald. Zelfs Minister Schippers vergiste zich hierin. Zie haar brief (Rectificatie Minister Schippers) gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Reden te meer om extra aandacht te besteden aan de Monobloc® CMC Hydrogel, het eerste implantaat waarvan de vulling 100% veilig en biologisch afbreekbaar is en aanvoelt als een echte borst.

Sommige behandelcentra bieden helaas geen Monobloc® CMC Hydrogel implantaten aan. Ze hebben dan de angst te suggereren dat siliconen borstimplantaten niet goed of schadelijk voor de gezondheid zouden zijn. Ethiek en verantwoordelijkheid behoren de belangrijkste uitgangspunten te zijn bij het verstrekken van informatie over borstimplantaten aan vrouwen. Alle kenmerken, voordelen, nadelen en risico’s dienen benoemd te worden, zodat vrouwen een weloverwogen keuze kunnen maken.

In Amerika is de consumentenvoorlichting al aangescherpt en verbeterd, mede hierdoor wordt al in ruim 50% van de gevallen gekozen voor een alternatief van een siliconen vulling!

  

Bron: informatieborstvergroting.nl