• info@siliconenleed.nl

Tagarchief veiligheid

259 meldingen (RIVM)

In 2023 deden 295 mensen een melding van 1 of meerdere vermoede bijwerkingen van een implantaat. Zij deden deze meldingen bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM.

Verreweg de meeste meldingen (72%) gingen net als eerdere jaren over borstimplantaten, op ruime afstand gevolgd door meldingen over koperspiraaltjes (18%). De blijvende media-aandacht voor borstimplantaten is hier één van de mogelijke verklaringen voor. Daarnaast publiceerde het MEBI vorig jaar een overzicht van de meldingen over borstimplantaten die zij in de 5 jaar dat het MEBI bestaat heeft ontvangen. De overige meldingen in 2023 gingen bijvoorbeeld over heupprotheses, tand-/kaakimplantaten, liesbreukmatjes, bekkenbodemmatjes en sterilisatieveertjes.

Meeste meldingen door burgers

Zowel burgers als zorgverleners kunnen via een online formulier een melding doen bij het MEBI. Net als eerdere jaren deden burgers (282 meldingen) dat in 2023 veel vaker dan zorgverleners (13 meldingen). Het MEBI ontvangt graag naast meldingen van burgers, ook meldingen van zorgverleners. Zij kunnen vanuit hun deskundigheid extra waarde aan een melding toevoegen. 

Melden bij het MEBI is belangrijk

Het is belangrijk dat implantaten veilig zijn. Melden bij het MEBI kan daarbij helpen. Als er veel of bijzondere gezondheidsklachten worden gemeld, kan het MEBI een mogelijke relatie tussen implantaten en klachten vroegtijdig signaleren en zorgverleners, patiënten en de overheid daarover informeren.

bron: RIVM.nl

Veiligheid borstimplantaten

Er zijn nog altijd grote zorgen over de veiligheid van medische hulpmiddelen, zoals borstimplantaten. De PvdA eist nu een onafhankelijk onderzoek dat moet bepalen of deze implantaten wel terecht worden toegelaten op de Nederlandse markt.

“We horen te veel, te vaak, te ernstige, te heftige klachten naar aanleiding van implantaten,” stelt Liliane Ploumen, Tweede Kamerlid voor de PvdA. “Ik vind dat je best kan zeggen dat de veiligheid van implantaten in het geding is.” Ploumen wil dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid de toelatingsprocedures van dit soort medische hulpmiddelen gaat doorlichten.

Invloed van commerciële bedrijven

Ook wil ze dat de toelating en beoordeling van deze producten in de toekomst bij een onafhankelijke overheidsinstantie komt te liggen, zoals dat ook het geval is voor medicijnen.

Het toelaten gaat nu niet goed: de beoordeling van medische hulpmiddelen ligt bij commerciële bedrijven. “Dat is ingewikkeld. Wordt er wel voldoende gekeken naar de informatie die beschikbaar is, als deze bedrijven dit zelf mogen aandragen? Als we een onafhankelijk orgaan hebben voor medicijnen, waarom kan dat dan ook niet voor implantaten?”, vraagt Ploumen zich af.

The Implant Files

2 jaar geleden blijkt dat implantaten veel minder veilig zijn dan altijd werd gedacht. Onder de naam ‘The Implant Files’ publiceren meer dan 250 journalisten een groot gezamenlijk onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van implantaten en andere medische hulpmiddelen, zoals pacemakers, kunstheupen en siliconen borstimplantaten.

Namens Nederland zijn dagblad Trouw en het AVROTROS-programma Radar vanaf het begin betrokken. Zij ontdekken dat achter dit alles een schimmige wereld schuilgaat, waar een ernstig gebrek aan toezicht is en waar incidenten niet worden gemeld.

Nieuwe wet gaat niet ver genoeg

Naar aanleiding van de onthullingen van The Implant Files is inmiddels een nieuwe wet aangenomen door het kabinet. Daarin zijn strengere regels opgesteld voor de instanties die beslissen over toelating van de implantaten tot de markt.

Toch gaat dit volgens Ploumen nog lang niet ver genoeg. Ze stoort zich aan het feit dat de toelatingsinstanties in commerciële handen blijven: “Er is blijkbaar een sterke lobby van de implantatenindustrie en de overheid laat daar veel te veel de oren naar hangen”.

 

bekijk hier de uitzending van EenVandaag van 25 november 2019