• info@siliconenleed.nl

Jaarlijks archief 16 december 2019

Reactie NVPC uitzending Radar

29 november 2019

Update onjuiste berichtgeving Radar: programma plaatst rectificatie

De redactie van het televisieprogramma Radar heeft excuses gemaakt aan NVPC-voorzitter Marc Mureau en tevens een rectificatie geplaatst naar aanleiding van de uitzending van maandag 25 november jl. In de uitzending werd aandacht besteed aan het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over medische hulpmiddelen. In het programma werd door Kamerlid mevrouw Ploumen van de PvdA gesteld, dat Marc Mureau tijdens het rondetafelgesprek zou hebben gezegd dat alle borstimplantaten na 10 jaar moeten worden vervangen. De NVPC heeft direct met kracht afstand genomen van deze onjuiste bewering. De bewering is niet alleen feitelijk onjuist, maar ook nooit door de NVPC voorzitter gezegd. Dit blijkt ook uit de opnames van het gesprek in de Tweede Kamer. Inmiddels is er op de website van Radar bij het betreffende fragment een tekst geplaatst dat de uitspraak van Ploumen niet klopt.
Tijdens het Rondetafelgesprek heeft Marc Mureau als antwoord op de vraag van Kamerlid Ploumen het volgende gezegd: ‘Na 10 jaar ontstaat bij ongeveer 20-25% van alle borstimplantaten een scheur. De meeste vrouwen hebben dit niet door omdat zij hiervan doorgaans geen klachten ervaren (een zogeheten stille ruptuur). Een recente wetenschappelijke review (2017) heeft laten zien dat het niet aannemelijk is, dat er een relatie bestaat tussen het hebben van een gescheurd implantaat en een extra gezondheidsrisico of gezondheidsklachten’.
Marc Mureau: “Het is belangrijk dat het debat over patiëntveiligheid rondom medische hulpmiddelen eerlijk wordt gevoerd. Patiënten werden op basis van onjuiste informatie onnodig ongerust gemaakt. Gelukkig is dat nu rechtgezet.”

Ronde Tafelgesprek Tweede Kamer

De vaste Kamercommissie voor de Volksgezondheid hield  maandag 25 november jl. een rondetafelgesprek over implantaten, waar zowel patiënten als deskundigen bij aanwezig waren.

Het rondetafelgesprek je hier terugkijken

‘Het zou mooi zijn als we nu een keer gehoord worden, want het is dramatisch met de matjes’, vertelt een van de aanwezigen.

Advocaat John Beer: ‘hoe is het mogelijk dat medisch specialisten nog denken dat implantaten die op de markt komen voldoende zijn onderzocht, en “veilig” zijn bevonden?’

 

Cijfers

Aantal uitgevoerde borstvergrotingen in Amerika in 1990: 130 000.
Aantal borstvergrotingen dat werd uitgevoerd in 1992, het jaar dat siliconen in de Verenigde Staten werden verboden: 32 600.
Aantal borstvergrotende operaties in Amerika vlak voor de millenniumwisseling: nog net geen 125 000.
En in 2013: ruim 300 000.
Naar schatting vinden er in Nederland jaarlijks 20 000 tot 30 000 borstimplantaties plaats.
In ongeveer 20 procent van die ingrepen gaat het om reconstructieve chirurgie, de overige 80 procent is puur cosmetisch.

bron: cijfers

Veiligheid borstimplantaten

Er zijn nog altijd grote zorgen over de veiligheid van medische hulpmiddelen, zoals borstimplantaten. De PvdA eist nu een onafhankelijk onderzoek dat moet bepalen of deze implantaten wel terecht worden toegelaten op de Nederlandse markt.

“We horen te veel, te vaak, te ernstige, te heftige klachten naar aanleiding van implantaten,” stelt Liliane Ploumen, Tweede Kamerlid voor de PvdA. “Ik vind dat je best kan zeggen dat de veiligheid van implantaten in het geding is.” Ploumen wil dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid de toelatingsprocedures van dit soort medische hulpmiddelen gaat doorlichten.

Invloed van commerciële bedrijven

Ook wil ze dat de toelating en beoordeling van deze producten in de toekomst bij een onafhankelijke overheidsinstantie komt te liggen, zoals dat ook het geval is voor medicijnen.

Het toelaten gaat nu niet goed: de beoordeling van medische hulpmiddelen ligt bij commerciële bedrijven. “Dat is ingewikkeld. Wordt er wel voldoende gekeken naar de informatie die beschikbaar is, als deze bedrijven dit zelf mogen aandragen? Als we een onafhankelijk orgaan hebben voor medicijnen, waarom kan dat dan ook niet voor implantaten?”, vraagt Ploumen zich af.

The Implant Files

2 jaar geleden blijkt dat implantaten veel minder veilig zijn dan altijd werd gedacht. Onder de naam ‘The Implant Files’ publiceren meer dan 250 journalisten een groot gezamenlijk onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van implantaten en andere medische hulpmiddelen, zoals pacemakers, kunstheupen en siliconen borstimplantaten.

Namens Nederland zijn dagblad Trouw en het AVROTROS-programma Radar vanaf het begin betrokken. Zij ontdekken dat achter dit alles een schimmige wereld schuilgaat, waar een ernstig gebrek aan toezicht is en waar incidenten niet worden gemeld.

Nieuwe wet gaat niet ver genoeg

Naar aanleiding van de onthullingen van The Implant Files is inmiddels een nieuwe wet aangenomen door het kabinet. Daarin zijn strengere regels opgesteld voor de instanties die beslissen over toelating van de implantaten tot de markt.

Toch gaat dit volgens Ploumen nog lang niet ver genoeg. Ze stoort zich aan het feit dat de toelatingsinstanties in commerciële handen blijven: “Er is blijkbaar een sterke lobby van de implantatenindustrie en de overheid laat daar veel te veel de oren naar hangen”.

 

bekijk hier de uitzending van EenVandaag van 25 november 2019

 

 

komt er nu echt een verbod?

Jullie zullen ongetwijfeld de berichten hebben gehoord.

Dat begon al afgelopen maandag bij Tros Radar.

Inmiddels is de Kamerbrief gepubliceerd op de site van IGJ -Inspectie, hier kun je ook de lijst downloaden met de voorlopig “verboden” borstimplantaten.

De NVPC heeft op haar site gehoor gegeven aan het beroep van minister Bruno Bruins om om in afwachting van het RIVM onderzoek geen macrogetextureerde en polyurethaan gecoate borstimplantaten te gebruiken.

Wordt vervolgd……